Třídy a události

V angličtině pracujeme naplno! 8.B

20211025_112316

​Zde je malá ukázka naší práce z hodin angličtiny.

Najdete zde fotografie ze skupinové práce, kdy žáci pracovali s obrázky, postavami a nápovědou. Snažili se vytvořit příběh, který bude co nejpodobnější originálu. Všechny příběhy byly zajímavé, u některých jsme se obzvlášť pobavili.

Nechybí fotografie samostatné práce v naší nové jazykové laboratoři, kde pracujeme třeba s aplikacemi zaměřenými na gramatiku, slovíčka, poslech, či výslovnost. Díky sluchátkům s mikrofonem žáci mohou nahrávat svou výslovnost a aplikace jim změří kvalitu výslovnosti.

A důležitá je také interakce s naším rodilým mluvčím, se kterým se musí žáci v hodinách dorozumět, odpovídají mu na otázky a seznamují se kulturou USA.

S 8.B je radost spolupracovat a těším se na druhou půlku školního roku.

Tereza Víšková


Společné scénky na TH (7. A)
PROSINEC V 1. D

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa