Sběrový týden

V týdnu od 18.3. do 21.3. uspořádáme ve škole sběrový týden.

Děti mají možnost během těchto dnů nosit starý papír k zadnímu vchodu. Papír musí být označen třídou, do které žák chodí a jménem žáka. Papír bude vybírán vždy ráno od 7.00 hodin u zadního vchodu nebo během dne o přestávkách. Ve čtvrtek 19.3. pouze do 10.00 hodin!!!

Dozor: třída 8.B (paní třídní učitelka Jaroslava Bártlová).

Děkujeme všem, kteří se sběrového týdne zúčastní. Výtěžek ze sběru použijeme opět pro potřeby žáků školy.

Na skok do pravěku
Bruslení 3.B