Sběr papíru - červen 2019

VÝSLEDKY SBĚROVÉHO TÝDNE V MĚSÍCI ČERVNU 2019

Na závěr školního roku 2018/19 uspořádala naše škola třetí sběrový týden. Děti a jejich rodiče se opět velmi snažili a celkem naplnili kontejner 5 tunami starého papíru.

Z důvodu spravedlivějšímu hodnocení tříd jsme celkové výsledky třídy vydělili počtem žáků, aby nebyly zvýhodněny ty třídy, které mají velký počet dětí ve třídě.

O organizaci sběru se starali žáci 8. B.

Děkujeme všem za aktivní účast v soutěži.

Obdržené peníze za sběr předáme do účetnictví Spolku přátel školy a využijeme je pro potřeby dětí naší školy.


Výsledková tabulka:

třída

počet žáků

počet kg

průměr na žáka (kg)

pořadí

3. C

16

417

26,06

1

1. A

22

511

23,23

2

8. C

17

307

18,06

3

8. B

20

351

17,55

4

4. A

30

462

15,40

5

2. A

25

316

12,64

6

6. B

33

388

11,76

7

4. B

24

258

10,75

8

1. B

31

329

10,61

9

3. A

24

226

9,42

10

4. D

21

175

8,33

11

5. C

26

213

8,19

12

5. B

28

213

7,61

13

4. E

20

119

5,95

14

5. A

21

116

5,52

15

2. B

28

146

5,21

16

6. C

20

90

4,50

17

4. C

19

76

4,00

18

7. A

19

59

3,11

19

2. D

19

49

2,58

20

6. A

20

40

2,00

21

1. C

28

47

1,68

22

7. C

20

22

1,10

23

9. C

21

20

0,95

24

3. B

30

22

0,73

25

9. B

21

12

0,57

26

8. A

24

8

0,33

27

7. B

22

6

0,27

28

3. D

17

2

0,12

29

2. C

21

0

0,00

30

CELKEM 5000 kg

Krásné prázdniny...
Mokré vysvědčení ve 2. A