Aktuality

Kreativní soutěžní výzva pro družinové rodiče a děti

Milí rodiče,

chcete si v této uspěchané době na chvíli odpočinout od povinností a každodenní rutiny. Můžete se na chvíli vrátit do dětských let a kreativně se vyjádřit. V družině jsme pro Vás vyhlásily celoroční kreativní výzvu a výtvarnou soutěž. Společně s Vašimi ratolestmi můžete malovat jakoukoliv výtvarnou technikou či vyrábět z různých materiálů i velikost je čistě na Vás. My vám pouze zadáme téma. První část naší kreativní soutěžní výzvy se dotýká podzimu. Vy tak můžete malovat a tvořit podzimní strom. Vaše výtvory nám do školní družiny přineste nejpozději 15. října. Účast je dobrovolná a pokud se rozhodnete zúčastnit, budeme velice rády. Vaše kreativní počiny budou zdobit školu a po ukončení dané části soutěže budou i vyhodnoceny. Na vítěze samozřejmě čeká drobná odměna.

Množství kreativního relaxačního ducha Vám přeji vychovatelky ŠD

"Bílá hora" v praxi
1. A - seznamujeme se s hudbou

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz