Nekategorizováno

All Stories

Zápisy do 1. tříd pouze elektronicky

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám poslat informaci ke změně u zápisů do 1. tříd. Ve všech pardubických školách budou zápisy probíhat v týdnu od 15. do 22. dubna a ruší se systém rezervací. Každá škola si určí, jakým způsobem bude přijímat přihlášky. 

Vygenerujte si prosím přihlášku na https://zapisyzs.pardubice.eu/ a doručte ji do školy.

K přihlášce prosím přiložte:Kopii rodného listu dítěte – vždy ( po ověření žádosti kopii skartuji)

Pokud chcete získat body navíc, můžete přiložit i další přílohy.  Zvýšili jsme kapacitu školy, takže můžeme přijmout  všechny předškoláčky, kteří se k nám budou hlásit. Dokládání dalších příloh záleží pouze na Vašem uvážení.


 • Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěteve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:
  předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
  doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
  doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
  doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
 • Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení). - jméno staršího sourozence a ročník, který letos navštěvuje, dopište  prosím na žádost nebo napište na samostatný list.

  Příjem žádostí v naší škole:
 1. Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba).
 1. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou. Posílejte prosím pouze obyčejné zásilky, doporučené pošta nedoručuje.
 2. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).
 1. Zákonný zástupce může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy – je zvenku u hlavních dveří, takže žádosti můžete vkládat i během víkendu.     Po obdržení žádosti Vám nejpozději následující pracovní den pošlu potvrzovací e -mail, že jsem žádost přijala.

 

 

Seznam přijatých žáků vyvěsím na webu školy a na úřední desce na hlavních   vchodových dveřích od 6. do 24. května.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání jsou uložena v ředitelně školy a vydávájí se pouze na základě žádosti zákonného zástupce.

Pokud byste měli problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, kontaktujte prosím

Paní Olgu Havlíkovou : Olga.Havlikova@mmp.cz, tel: 466 859 532 na Magistrátě města Pardubic. Tam Vám v případě potřeby tisk a kopírování dokumentů zajistí.

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky si vytisknou žádost o odklad povinné školní docházky na

https://zapisyzs.pardubice.eu/ a odevzdají ji ve škole v týdnu od 15. do 22. dubna jedním ze způsobů, kterým se podávají žádosti o přijetí.

 

K žádosti o odklad doloží:

 • ·      Kopii rodného listu dítěte – vždy
 • ·      Kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy
 • ·       Kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení –vždy

     Po přijetí žádosti s oběma potvrzeními vydám rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky a zašlu je zákonným zástupcům ve formátu pdf s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu, kterou uvedou v žádosti, nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána.

Pokud dítě dosud nebylo vyšetřeno v PPP, musí zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky a zároveň žádost o přijetí do 1. ročníku. Řízení o odkladu přeruším a prodloužím lhůtu na doložení doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny do 25. června. Pokud by ani tento termín nebyl dostačující, musí mě zákonný zástupce kontaktovat, a já opětovně prodloužím termín doplnění žádosti. Žádost musí být vyřízena nejpozději do 31. 8. 2020. Rozhodnutí o přerušení řízení zašlu ve formátu PDF s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu uvedenou žádosti v žádosti nebo do datové schránky, pokud žádost bude datovou schránkou zaslána. Souběžně se řízením o odkladu proběhne správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud bude mít dítě odklad, do 1. třídy nenastoupí a řízení nebude naplněno.

Pokud byste potřebovali jakékoliv informace k průběhu zápisu, kontaktujte mě prosím telefonicky na 604 356 933 nebo e-mailem na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz.

Aktuální informace sledujte prosím na www.zsprodlouzenapce.cz.

Přeji Vám klidné dny, pevné zdraví a těším se na budoucí spolupráci.

                                                   Jana Smetanová

                                                    ředitelka školy

 

Zájmové kroužky 2019/2020

Nabídka kroužků pro školní rok 2019 / 2020:

Kroužky budou  probíhat na naší škole, jen se liší organizátorem. Na Hýbánky se Sašou budeme

děti vodit do DDM Alfa a přivedeme je i zpět do školy. 

Vždy uvádějte celé jméno dítěte a třídu, do které bude chodit ve školním roce 2019/2020!!! 

 

Přihlašovat se můžete do 10. 9. 2019.

 

Školní kroužky přihlašujte prosím  na e-mailové adrese rihoskovab@zsprodlouzenapce.cz:

 

Název

termín

čas

Vedoucí

cena

Hravá logopedie

Út

15:30 – 16:15

K. Nováková

Určeno pouze pro družinové děti, zdarma

Šikulka

Po

15:15 – 16:00

M. Kvasničková

Určeno pouze pro družinové děti, zdarma

Badatelský kroužek

Po

15:30 – 17:00

L. Hornychová

Určeno pouze pro družinové děti, zdarma

Hrátky s jógou pro 1. – 2. tř.

St

15:00 – 16:00

E. Pechová

700 Kč / rok (říjen – květen)

Sportovní kroužek

Čt

15:30 – 16:15

M. Kvasničková

700 Kč / rok (říjen – květen)

Jóga pro 3. – 4. třídu

Út

15:30 – 16:15

R. Šišková

700 Kč / rok (říjen – květen)

Flétna pro 1. – 3. třídu

Út

15:30 – 16:15

I. Ugrinová

700 Kč / rok (říjen – květen)

Sportovní hry se základy hokejbalu pro 1. – 2. ročník

Po

13:45 – 14:30

M. Váňa

700 Kč / rok (říjen – květen)

Doučování z ČJ a M pro 5. ročník

Út

13:15 – 14:00

M. Novotná

700 Kč / rok (říjen – květen)

Kroužky, na které se přihlašujete na jiných adresách (kromě jména a třídy uvádějte i školu!):

Název

termín

čas

Odkaz pro přihlášení

cena

Keramika

Út, St

13:45 – 15:00

kadleckova.k@seznam.cz

1 200 Kč/rok

Věda nás baví

Út

15:00 – 16:00

www.vedanasbavi.cz

1290 Kč/pololetí

Badatelský – 4. – 6. tř. (pouze pro 10 zájemců)

Po

15:00 – 16:00

vychodni.cechy@krouzky.cz

zdarma z EU fondů

Divadlo a dramatika

Út

15:00 – 16:00

vychodni.cechy@krouzky.cz

940 Kč/ pololetí

Vaření (6 – 12 let)

Út

14:00 – 15:30

vychodni.cechy@krouzky.cz

1590 Kč/pololetí (včetně potravin)

Anglický jazyk – 3. – 4. tř.

St

14:00 – 15:00

vychodni.cechy@krouzky.cz

990 Kč/pololetí

Anglický jazyk – 5. – 6. tř.

St

15:05 – 16:05

vychodni.cechy@krouzky.cz

990 Kč/pololetí

Rukodělky s Mončou – od 1. tř.

Út

14:00 – 14:50

ddmalfa@ddmalfa.cz

1000 Kč/rok

Veselé tvoření s Verčou – od 1. tř.

Čt

15:00 – 15:50

ddmalfa@ddmalfa.cz

1000 Kč/rok

Veselé tvoření s Verčou – od 1. tř.

Čt

16:00 – 16:50

ddmalfa@ddmalfa.cz

1000 Kč/rok

Základy programování – od 2. tř.

St

13:00 – 13:50

ddmalfa@ddmalfa.cz

1000 Kč/rok

Hýbánky se Sašou – od 1. tř. (odvádíme děti do Alfy a přivádíme zpět)

St

13:00 – 13:50

ddmalfa@ddmalfa.cz

1100 Kč/rok

 

Kontakty

Vaření s šéfkuchařem

Milí strávníci,

ve čtvrtek 7.3.2019 bude s personálem školní jídelny vařit pan kuchař Jiří Horák.

Připravované menu:

Pórková polévka s julienne zeleninou a vejcem

Vepřový steak, Country grill zelenina, rozmarýnový brambor, BBQ dip

Jogurt s medem, tropickým ovocem a mátou

 Přeju Vám dobrou chuť.

                              Jana Smetanová

Foto/Video

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro I. stupeň:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro II. stupeň:
Mgr. Vladimír Pařík
466768351
parikv@zsprodlouzenapce.cz

Mapa