ZŠ Polabiny

Školní rok 2016/2017

Anketa

Změny v jídelníčku školy
Výsledky
Ředitelka školy

reditelka skoly

Mgr. Bc. Jana Smetanová

 

Škola s rozšířenou výukou HV a AJ a s prvky programu Začít spolu

Základní škola Prodloužená 283, Pardubice je úplná základní škola s 1. - 9. ročníkem se zaměřením na rozšířenou výuku hudební výchovy a na rozšířenou výuku angličtiny. Od školního roku 2014/2015 pracují výběrové první třídy s prvky programu Začít spolu. Zřizovatelem je statutární město Pardubice a v právní subjektivitě je od 1.1.1995. Její součástí je školní družina a školní jídelna. Budovu tvoří 5 navzájem propojených pavilonů. Prostorové podmínky jsou velmi dobré, budova je moderní, pravidelně udržovaná. Stabilní pedagogický sbor zajišťuje dětem velice kvalitní výuku. Děti mají o přestávkách k dispozici ping - pongové stoly a hrací koutky.  Škola využívá k výuce 36 učeben, z nichž je 10 odborných. Děti mají k dispozici 2 pracovny výpočetní techniky a malou a velkou tělocvičnu. Při výuce je využívána moderní technika a 28 interaktivních tabulí.

 

Proč si vybrat naši školu?

 Naše škola nabízí velice kvalitní výuku v příjemném prostředí tříd vybavených interaktivní technikou, v odborných pracovnách, v počítačových učebnách, ve 2 tělocvičnách i na hokejbalovém hřišti.   Žáci získávají významná ocenění  ve sborovém zpěvu  i v olympiádách a dalších soutěžích. Zaměřujeme se na metody aktivního učení a hledáme cesty, jak vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro všechny žáky. Od první třídy nabízíme  také rozšířenou výuku hudební výchovy a angličtiny ve výběrových třídách - pracujeme s nadanými žáky.  Podporujeme přírodovědné a technické vzdělávání,  žákům 2. st. nabízíme práci na projektech. Jsme jedinou školou v Pardubicích, která praduje s prvky programu Začít spolu. Vedeme děti ke spolupráci a vzájemné komunikaci, velký důraz klademe na hezké vztahy mezi dětmi. Při třídnických hodinách pomáhá učitelům ve třídách i školní psycholožka, která připravuje pro děti hry a programy zaměřené na vztahy ve třídě.  Učitelé se stále vzdělávají a máme stabilizovaný kolektiv pedagogických pracovníků, kteří přijali Etický kodex, podle něhož se řídí. V odpoledních hodinách zajišťujeme pestrou zájmovou činnost v kroužcích  i velice  zajímavý program ve školní družině. Rodiče mohou sledovat  školní práci svých dětí v elektronické žákovské knížce. Pro veřejnost  nabízíme kurzy angličtiny  v odpoledních hodinách, které vedou naše paní učitelky. Naše škola je rodičům otevřená, zveme je na ukázkové hodiny i na akce, které pořádáme pro děti i jejich rodiče. 

 

Školní pěvecké sbory

Ve školním roce 1987/1988 nastoupili do naší základní školy  první prvňáčci do nově otevřené třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy. Od této doby až dodnes jsme    jedinou školou  na Pardubicku, která se  specializuje  na  tuto hudební činnost. Během těchto skoro třiceti  let prošlo našimi hudebními třídami několik stovek absolventů, kteří získali základy hudební nauky a sborového zpěvu, někteří s úspěchem absolvovali  pardubickou  konzervatoř, řada z nich ukončila studium na vysokých uměleckých i jiných školách a mnoha dalším se stala hudba nedílnou součástí jejich života. Sborovému zpěvu se věnují děti už od prvních tříd.

Aktuality

  • 1
  • 2
  • 3
Předchozí Další

10. Led

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE

Deset žáků 9. ročníku se na začátku roku 2017 zúčastnilo školního kola olympiá...

05. Led

ZPÍVÁNÍ VE SLUNEČNICI

 Tříkrálový koncert ve stacionáři Slunečnice  uspořádalo 5. 1. 2017 vedení sta...

22. Pro

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

  Vážení rodiče, prarodiče a návštěvníci našich stránek, přeji Vám pohodov...

21. Pro

ZPĚVÁČCI S ANETOU LANGEROVO…

 Dne 20. 12. 0216 se ve VČD konal vánoční koncert s názvem „Advent pro ITIBO“,...

21. Pro

ZPĚVÁČCI V SELBU

 Ve dnech 13. – 15. 12. 2016 podnikl sbor DPS Zpěváčci koncertní zájezd do Něm...

21. Pro

Mezigenerační setkávání v Č…

V tomto školním roce již podruhé děti ze školní družiny navštívily klienty C...

19. Pro

DÁRKY PRO SENIORY ZE 4.B

 I o letošních Vánocích nemůžeme zapomenout na výrobu dárků pro seniory z Domo...

19. Pro

ÚSPĚŠNÍ MLADÍ CHEMICI

V úterý 13. prosince 2016 se uskutečnilo v prostorách SPŠCH Pardubice 2. kolo ...

16. Pro

EUROPEAN CHRISTMAS TREE DEC…

Letos, stejně jako minulý rok, jsme se s radostí zapojili do evropského proj...

15. Pro

POSUDKY OD LÉKAŘE

Vážení rodiče, v sekci Ke stažení na hlavní stránce je nově umístěn formulář ...

13. Pro

ADVENTNÍ ČAS

Předvánoční atmosféra na nás dýchá ve škole ze všech zdí. I žáci z 1. C a z ...

13. Pro

Dětský pěvecký sbor CARMINA…

V pátek 9. prosince zavítal do Sezemic DPS CARMINA 3. a 7. třídy s rozšířenou ...

<< Leden 2017 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1
2345678
9101112131415
18
2829
31