​4.10. se děti  ze 3.A., 4.A. 5.A a 5.D v sále ZUŠ Lonkova účastnili koncertu Komorní filharmonie Pardubice - "Hudba tančí staletími". Děti měly možnost se seznámit s historií od prvních hudebních památek až po  rok 1989. Hudební ukázky provázelo velmi pěkně vedené průvodní slovo hráčů Komorní filharmonie,  a projekce,což  děti zaujalo natolik, že ani nedutaly. Na doplňující vlastivědné a hudební dotazy hráčů  pak žáci bravurně odpovídali, z hudebních ukázek byli schopni poznat i méně obvyklé nástroje a v závěru předvedli, že se umí chovat na 1*. Nejenže hudebníky ocenili vřelým potleskem, ale také sami, při závěrečné hymně , povstali. Díky hráčům Komorní filharmonie  měly  děti možnost   poznat, jak lze propojit vlastivědu s hudební výchovou .Z koncertu děti odcházely nadšené a v mnoha třídách se ještě v dalších hodinách diskutovalo o roce 1989 - o Sametové revoluci.