​Děti studovaly historii i současnost hradu a vzájemně si předávaly informace. Seznámily se i s vulkanickým původem hory 

a geologickým složením. Nechyběly ani veselé chvilky s místními zvířaty...