web monika

Pondělí 18. prosince 2017 bylo už předzvěstí Vánoc. V centrech aktivit s vánoční tématikou se děti ve 3. A zabývaly  v centru  Pokusy a objevy - přípravou nepečeného vánočního cukroví, v Ateliéru si vyráběly vánoční dekorace, v Matematice pak vypočítávaly slovní úlohy  s vánoční tématikou, v centru Českého jazyka si prohloubily znalosti vánočních zvyků a obyčejů, se kterými se v rámci ČJ a PRV seznamovaly v průběhu celého adventního období. Během 4 vyučovacích hodiny se děti prostřídaly ve všech centrech a nakonec si daly i sladkou odměnu, kterou si samy vyrobily.

                                                      Mgr. Monika Kadlecová