​V plánovaném termínu proběhla rekonstrukce školní jídelny a školní kuchyně a zařízení je připraveno na předání ve čtvrtek 12. listopadu. Velké poděkování patří panu stavbyvedoucímu Jiřímu Mlejnkovi z firmy Timra, stavebnímu dozoru  panu Ing. Jiřímu Bakešovi a paní Barboře Vašutové z odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic. Se všemi byla vynikající spolupráce a výsledná práce se opravdu povedla. Jakmile se děti budou moci vrátit do školy, budeme vařit i obědvat v krásných nových prostorách.

                                                                                          Jana Smetanová