Školního kola dějepisné olympiády se v letošním roce zúčastnilo 26 žáků 8. a 9. tříd. 

Výsledky jsou následující:

1. místo - Jan Juriš, 8. C

2. místo - Ester Teplá, 9. A

3. - 4. místo - Šárka Prokopová a Vojtěch Stodola, oba 9. A

5. místo - Jan Posejpal, 9. B

6. místo Libor Kovář, 8. A

Děkuji všem zúčastněným dětem za účast a přípravu na soutěž.

                                                                                M. Sychrová