Zápis do 1. tříd

​Vážení rodiče předškoláčků,

na webu https://zapisyzs.pardubice.eu/ si můžete od 1. do 23. dubna vyplňovat  přihlášky  do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. Na přihlášku můžete uvést více škol v pořadí, jak školy preferujete. Podepsanou přihlášku můžete doručit do školy datovou schránkou, poštou nebo ji můžete vhodit do poštovní schránky na budově školy. Jakmile přihlášku obdržím, pošlu Vám e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Zápis do 1. tříd probíhá od 19. do 23. dubna. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci můžete přihlášky doručovat do školy již nyní. Jejich zpracování a vyhodnocení provedu v zápisovém týdnu. Delší termín na podávání přihlášek dávám pro případ, že by se rodina ocitla v karanténě a měli byste problém s odevzdáním přihlášky. Pokud by tato situace nastala, zavolejte mi prosím na 604 356 933 a domluvíme náhradní řešení.

Od září budeme pracovat na podpoře nadaných žáků s nadačním fondem Qiido. Diagnostikovaní nadaní žáci budou mít v rámci výuky "obohacující" hodiny pro rozvoj svého nadání.

Učitelé v budoucích prvních třídách:

Třída s rozšířenou výukou hudební výchovy (stále se lze hlásit - info na 466 768 351 - p. uč. Adéla Sládková

Třída s rozšířenou výukou angličtiny (výběr ukončen) - p. uč. Michalela Moravcová

Třída standardní - p. uč. Tereza Valkounová

Třída standardní - p. uč. Zdeňka Drápelová.

Přeji Vám hlavně zdraví a těším se na budoucí spolupráci. Informace Vám ráda podám na 604 356 933.

                                                             Jana Smetanová

Návrat dětí do školy od 12. dubna
1.A - Malujeme oblečením - výtvarka trochu jinak