Třídy a události

Výběr nadaných dětí - zápis do 1. tříd

​Vážení rodiče,

jsme partnerskou školou nadace Qiido a nadané děti vybíráme už během zápisu do 1. třídy. Kromě paní učitelek a pánů učitelů, kteří provádějí zápis, procházejí po třídách naše proškolené paní učitelky nebo zakladatelka Qiida paní Miriam Janyšková a cílenými otázkami zjišťují, zda lze u dětí předpokládat mimořádné nadání. Vybrané děti pak zveme na screening a po něm nabízíme podle výsledků i testy od Qiida, které potvrdí nadání nebo mimořádné nadání. Z těchto dětí pak v ročníku vytvoříme skupinu a zařadíme je na obohacující matematiku, založenou na rozvoji logiky a tvořivosti. I v dalších předmětech pracujeme s nadanými dětmi zadáváním obohacujících úloh, aby se děti ve škole nenudily a mohly plně využít svůj inteligenční potenciál.

Těším se s Vámi na viděnou u zápisu do 1. tříd, který proběhne 19. a 20. dubna.

Více informací k zápisu najdete na

https://www.zsprodlouzenapce.cz/tridy-a-udalosti/zapis-do-1-trid-pro-skolni-rok-2023-2024

Jana SmetanováZápis do 1. tříd
Nejen ještěři, ale také plazi

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz