Třídy a události

Ukončení příjmu přihlášek do třídy s RVAJ

​Vážení rodiče,

přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny byly přijímány do 31. ledna. Nyní již probíhají pohovory u pana školního psychologa. Přihláška proto již není na stránkách školy ke stažení.

Děkuji Vám za pochopení. 

                               Jana Smetanová

Osmé třídy se v hodinách chemie s CLILem nenudí
Recitační soutěž

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz