Třídy a události

Termíny třídních schůzek

Čtvrtek 6. října od 17.00h. Od 16.15 h plenární schůze SRPŠ.

TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu – zadat do kalendáře a domluvit s panem školníkem zavírání školy.

Čtvrtek 27. dubna 2023 od 17.00h.

TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu – zadat do kalendáře a domluvit s panem školníkem zavírání školy.

Péči o děti od 3 do 10ti let zajistí při třídních schůzkách v říjnu a v dubnu školní družina.


Termíny prázdnin
Ředitelské volno 2023

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz