Společné opakování třeťáků

Další fotografie ze školní zahrady ukazují, jak se dá opakovat učivo z předešlého ročníku. Hezké počasí, dvacet stanovišť, spolupracující skupiny, zapojení všech třetích tříd, kontrola jednotlivých úkolů, vyhodnocení a diplom pro vítězné družstvo, ale hlavně příjemně strávený vyučovací čas 23. září při pohybovém opakování mimo budovu školy.


Podzim v naší třídě
3.A - tělesná výchova i ve třídě