Třídy a události

​Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 rozhodla podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §46 a §165 odst. 2, písm. e o přijetí žáků do 1. ...
Celý článek
  117 zobrazení

Zápis do základní školy pro žáky z Ukrajiny

​ OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) Ředitelka Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 Mgr. Bc. Jana Smetanová oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022...
Celý článek
  185 zobrazení

​Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

​ Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 rozhodla podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §46 a §165 odst. 2, písm. e o přijetí žáků do 1...
Celý článek
  204 zobrazení

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám poslat informaci k zápisům do 1. tříd. Ve všech pardubických školách budou zápisy probíhat v týdnu od 20. do 21. dubna. Vygenerujte si prosím od 1. dubna přihlášku na https://zapisyzs.pardubice.eu/ a přineste ji s sebou k zápisu.  Zároveň si prosím zarezervujte čas zápisu v rezervačním systému, abyste nemu...
Celý článek
  890 zobrazení

Den otevřených dveří

​Vážení rodiče, prarodiče a zájemci o naši školu,  dovoluji si Vás pozvat na Den otevřených dveří, který pořádáme ve středu 30. března. V 8.00h a v 9.00h  můžete navštívit ve všech třídách ukázkové hodiny. Objednávat se nemusíte, ale prosím o dochvilnost, aby výuka nebyla narušována pozdními příchody. Od 15.00h do 17.30h zveme naše ž...
Celý článek
  569 zobrazení

Doučování žáků z programu EU

Doučování žáků z programu EU
Od ledna 2022 do června 2022 pokračuje naše škola v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.  Doučování provádějí vyučující naší školy podle potřeb žáků a probíhá 20 doučovacích kurzů. Žáci byli vybráni svými učiteli a doučování  reaguje na aktuální potřeby dětí. Cílem doučování je pomoc všem dětem zvládnout učivo a snižovat riz...
Celý článek
  307 zobrazení

Termíny pedagogických rad

Úterý - 31. srpna 2021 Pondělí - 15. listopadu 2021 Pondělí - 24. ledna 2022 Pondělí - 11. dubna 2022 Čtvrtek - 23. června 2022
  493 zobrazení

Termíny prázdnin

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve ...
Celý článek
  1942 zobrazení

​Termíny třídních schůzek a konzultací - čtvrtky

Čtvrtek 7. října 2021 od 18.00h. Od 17.00h plenární schůze SRPŠ. TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu. Čtvrtek 7. dubna 2022 od 18.00h. TU si třídní schůzky mohou svolat i v jiném termínu.
  864 zobrazení

Partnerská škola nadace Qiido

​ Vážení rodiče, milé žákyně  a milí žáci, přátelé naší školy,  dovoluji si Vám oznámit velice milou zprávu, že se naše škola stala partnerskou školou nadace Qiido, která podporuje vzdělávání nadaných děti. Od března začneme spolupracovat na vzdělávání učitelů i na přípravě výběru nadaných prvňáčků. Podporu nadaným dětem chceme postupně p...
Celý článek
  893 zobrazení

Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny

Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny
​Vážení rodiče předškoláčků, přihlášky do budoucí první třídy s rozšířenou výukou angličtiny přijímáme pouze do 31. ledna . Ke stažení jsou na webu školy https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/67-prihlaska-do-tridy-s-rvaj-1. V únoru a v březnu proběhnou pohovory u pana školního psychologa. Otevírat budeme pouze jednu třídu....
Celý článek
  942 zobrazení

Termíny pedagogických rad

​ Pátek - 28. srpna 2020 Pondělí - 16. listopadu 2020 Pondělí - 18. ledna 2021 Pondělí - 19. dubna 2021 Pondělí - 21. června 2021
  644 zobrazení

Termíny prázdnin

​Podzimní prázdniny                       29. října 2020 -  30. října 2020 Vánoční prázdniny                         23. prosince  2020 - 3. ledna 2021 Pololetní prázdniny        &...
Celý článek
  1843 zobrazení

Termíny třídních schůzek

​Čtvrtek 22. října 2020 od 18.00h. Od 17.00h plenární schůze SRPŠ. Čtvrtek 22. dubna 20201 od 18.00h.
  950 zobrazení

Rozvrhy a třídnické hodiny

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vás upozornit, že na webu školy jsou již nahrané rozvrhy pro nový školní rok : https://www.zsprodlouzenapce.cz/rozvrh.pdf . Součástí rozvrhů jsou i třídnické hodiny, o kterých jsem Vás již několikrát informovala. Buďte prosím tak velice laskavi a podpořte účast svého dítěte na třídnických hodinách, aby se mohlo zapojova...
Celý článek
  1762 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa