Zápis do 1. tříd

​Vážení rodiče předškoláčků, na webu https://zapisyzs.pardubice.eu/ si můžete od 1. do 23. dubna vyplňovat  přihlášky  do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. Na přihlášku můžete uvést více škol v pořadí, jak školy preferujete. Podepsanou přihlášku můžete doručit do školy datovou schránkou, poštou nebo ji můžete vhodit do poštovní...
Celý článek
  152 zobrazení

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

​ Vážení rodiče, dovoluji si Vám poslat informaci k zápisům  do 1. tříd.   Ve všech pardubických školách budou zápisy probíhat v týdnu od 19. do 23. dubna.     Vygenerujte si prosím přihlášku na  https://zapisyzs.pardubice.eu/   v době od 1. 4. do 23. 4. 2021. K přihlášce prosím přiložte:  Kopii rodného ...
Celý článek
  467 zobrazení

Partnerská škola nadace Qiido

​ Vážení rodiče, milé žákyně  a milí žáci, přátelé naší školy,  dovoluji si Vám oznámit velice milou zprávu, že se naše škola stala partnerskou školou nadace Qiido, která podporuje vzdělávání nadaných děti. Od března začneme spolupracovat na vzdělávání učitelů i na přípravě výběru nadaných prvňáčků. Podporu nadaným dětem chceme postupně p...
Celý článek
  216 zobrazení

Ukončení příjmu přihlášek do třídy s RVAJ

​Vážení rodiče budoucích předškoláčků, 31. ledna byl ukončen příjem přihlášek do budoucí první třídy s rozšířenou výukou angličtiny. Přihlášené děti budou zvány na pohovor k panu školnímu psychologovi od poloviny února. Pozvánky budou dostávat rodiče emailem od 5. února.  Přeji Vám hezký den.           &...
Celý článek
  237 zobrazení

Distanční výuka do 22. ledna

​Vážení rodiče, milí žáci, až do 22. ledna mohou být ve škole přítomni pouze žáci 1. a 2. tříd a ostatní pokračují v distanční výuce. V případě potřeby je možné domluvit si individuální konzultace s učiteli ve škole - vždy učitel + žák + popř. zákonný zástupce. Vyučující kontaktujte prosím přes elektronickou žákovskou knížku.  Pokud mají ...
Celý článek
  364 zobrazení

Distanční výuka - ošetřovné

​ Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) · Rodiče, kteří budou po skončení školních prázdnin od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné. Tento nárok zatím potrvá do 10.1. Jedná se o pokračování potřeby péče o dítě ze dnů od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 Rodiče prvňáčků a druháků, kteří se v lednu vrací do školn...
Celý článek
  381 zobrazení

Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny

Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny
​Vážení rodiče předškoláčků, přihlášky do budoucí první třídy s rozšířenou výukou angličtiny přijímáme pouze do 31. ledna . Ke stažení jsou na webu školy https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/67-prihlaska-do-tridy-s-rvaj-1. V únoru a v březnu proběhnou pohovory u pana školního psychologa. Otevírat budeme pouze jednu třídu....
Celý článek
  306 zobrazení

Pochvala pro 3.A za online výuku

Pochvala pro 3.A za online výuku
​ Jako většina dětí ze školy se dobře zapojila do online výuky,  tak i žáci ze 3.A nezůstali pozadu. Musím je moc pochválit za jejich přístup, aktivitu, vědomosti a chování při výuce na dálku. Velká  pochvala patří také rodičům za jejich zajištění dobrého připojení. Již se všichni těšíme na zítra, kdy se po dlouhé  době uvidíme opět ...
Celý článek
  343 zobrazení

V 3.A se bojíme se smíchem

V 3.A se bojíme se smíchem
​ Že některé děti ze 3. A se nebojí, dokázaly během příprav na Halloween.  Strašidelný převlek a pečení „lidských prstíků" doplnily vydlabané dýně  a jejich svíčkový pohled.
  301 zobrazení

Měsíc ve 3.A na fotkách

Měsíc ve 3.A na fotkách
​ První měsíc školy jsme zažili mnoho pěkného jak při vyučování,  tak i během přestávek, v rámci projektu Stop úrazům děti  vyslechly dva životní příběhy a povídaly si o nebezpečí, které na ně  číhá téměř na „každém kroku", na Suit Up Day se pěkně ustrojily.  Nyní se učíme online, ale už se všichni těšíme, až se zase sejdeme&nbs...
Celý článek
  293 zobrazení

Na narozeniny se ve 3.A nezapomíná

Na narozeniny se ve 3.A nezapomíná
​ Jako asi v dalších třídách, tak i ve 3.A oslavenec narozenin nebo svátku  přinese nebo připraví něco pro ostatní spolužáky. Ještě v době kdy to z hygienického hlediska šlo a situace byla zcela odlišná,  jsme několika oslavencům rádi popřáli.
  206 zobrazení

Společné opakování třeťáků

Společné opakování třeťáků
​ Další fotografie ze školní zahrady ukazují, jak se dá opakovat učivo z předešlého ročníku.  Hezké počasí, dvacet stanovišť, spolupracující skupiny, zapojení všech třetích tříd, kontrola jednotlivých úkolů, vyhodnocení a diplom pro vítězné družstvo, ale hlavně příjemně strávený  vyučovací čas 23. září při pohybovém opakování mimo budovu ...
Celý článek
  275 zobrazení

3.A - tělesná výchova i ve třídě

3.A - tělesná výchova i ve třídě
Protože máme v rekonstrukci jídelnu a provizorní máme ve velké tělocvičně, některé hodiny TV jsme realizovali i ve třídě. Jednoduchá překážková dráha vytvořená třeba ze školních aktovek a dalších předmětů, nošení penálu na hlavě na čas a další drobné činnosti byly vhodnou náhradou a děti je plnily s nadšením, radostí i s&nb...
Celý článek
  240 zobrazení

Začátek roku ve 3.A

Začátek roku ve 3.A
​ Konečně jsme se po několika měsících „domácího učení" a prázdnin zase sešli v  plném počtu ve své třídě na začátku nového školního roku. Někteří jsme se opravdu viděli  po dlouhé době a tak hlavně přestávky sloužily k povídání, líčení zážitků, hraní, ukázkám nových hraček. I v prvních dnech při vyučování jsme se k prázdninám často vrace...
Celý článek
  154 zobrazení

ONLINE VÝUKA v 9.B

ONLINE VÝUKA v 9.B
Naše práce v současné době probíhá online.
  179 zobrazení

Suit Up Day

Suit Up Day
​V rámci projektu Hrdá škola proběhla na naší škole Suit Up Day, kdy jsme si povídali o společenském chování. Děti z 1. D byly ve svátečním oblečení a moc jim to slušelo. 
  131 zobrazení

Učíme se z domova

Učíme se z domova
Od 12. října se opět učíme vzdáleně. Už jsme zkušenější a jednodušeji zvládáme všechny nástrahy.
  196 zobrazení

COVID 19 - hygienická pravidla a pravidla pro výuku

​Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, seznamte se prosím s pravidly pro zajištění ochrany zdraví v naší škole v souvislosti s virovým onemocněním COVID 19. V úterý 1. září zahájíme slavnostně školní rok. Rodiče prvňáčků budou moci jít s dětmi do školy a vyfotit si je . Tento den se prvňáčci nebudou potkávat se žáky z vyšších ročníků, kterým konč...
Celý článek
  1352 zobrazení

Termíny pedagogických rad

​ Pátek - 28. srpna 2020 Pondělí - 16. listopadu 2020 Pondělí - 18. ledna 2021 Pondělí - 19. dubna 2021 Pondělí - 21. června 2021
  379 zobrazení

Termíny prázdnin

​Podzimní prázdniny                       29. října 2020 -  30. října 2020 Vánoční prázdniny                         23. prosince  2020 - 3. ledna 2021 Pololetní prázdniny        &...
Celý článek
  738 zobrazení