Třídy a události

Přijímací zkoušky

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2023:

Čtyřleté obory a nástavbové studium – 13. 4. a 14. 4.2023.

Šestiletá a osmiletá gymnázia – 17. 4. a 18. 4. 2023.

Náhradní termíny – 10. 5. a 11. 5. 2023. 

( www.cermat.cz )

Otevření kantýny od 6. září
Termíny pedagogických rad

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa