Třídy a události

Přihlášky do tříd s rozšířenou výukou angličtiny a hudební výchovy pro rok 2022/2023

​Vážení rodiče,

od 2. září do 31. ledna 2022 můžete posílat do školy vyplněné a podepsané přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny. Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy můžete posílat až do 31. 3. 

Přihlášky posílejte prosím naskenované na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz. Jakmile přihlášku obdržím, pošlu Vám e-mailem potvrzení. 

https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/91-prihlaska-do-tridy-s-rvaj-2

https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/92-prihlaska-do-tridy-s-rvhv-1


Těším se na Vaše děti a na budoucí spolupráci. 

                                           Jana Smetanová 

Patronát nad 1. A
Nový školní rok, nová učebna, nová třídní

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa