Třídy a události

Podávání přihlášek do třídy s RVAJ pro školní rok 2023/2024

​Vážení rodiče,

od 1. září 2022 do 31. ledna 2023 můžete podávat pro děti, které nastoupí do školy 1. 9. 2023, přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny. 

Přihláška je ke stažení na:  https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/106-prihlaska-do-tridy-s-rvaj

Otevírat budeme z kapacitních důvodu pouze 1 třídu. Pohovory u pana školního psychologa budou probíhat v únoru a v březnu a rodiče dostanou e-mailem pozvánku. 

Přeji Vám hezký den.

                                Jana Smetanová

První den ve 4. třídě
Výlet Kutná Hora - 17.6.2022

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz