Třídy a události

Podávání přihlášek do třídy s RVAJ pro rok 2024/2025

​Vážení rodiče,

od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024 můžete podávat pro budoucí prvňáčky přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny. Přihlášky jsou ke stažení na webu školy  

https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/114-prihlaska-do-tridy-s-rvaj

Přeji Vám hezký den a těším se na budoucí spolupráci. 

                                               Jana Smetanová
Už jsme deváťáci... (9. A)
Zahájení školního roku 2023/2024

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz