Pochvala pro 3.A za online výuku

Jako většina dětí ze školy se dobře zapojila do online výuky, tak i žáci ze 3.A nezůstali pozadu. Musím je moc pochválit za

jejich přístup, aktivitu, vědomosti a chování při výuce na dálku. Velká pochvala patří také rodičům za jejich zajištění dobrého

připojení. Již se všichni těšíme na zítra, kdy se po dlouhé době uvidíme opět ve své třídě.


Pondělí 30. 11. - nástup žáků do školy
Poprvé práce v centrech aktivit - 1. C