Třídy a události

Partnerská škola nadace Qiido

Vážení rodiče, milé žákyně  a milí žáci, přátelé naší školy, 

dovoluji si Vám oznámit velice milou zprávu, že se naše škola stala partnerskou školou nadace Qiido, která podporuje vzdělávání nadaných děti. Od března začneme spolupracovat na vzdělávání učitelů i na přípravě výběru nadaných prvňáčků. Podporu nadaným dětem chceme postupně poskytovat ve všech ročnících. Od září 2021 začneme program plnit v 1., 4. a v 5. třídách. V českém jazyce a v matematice budeme nadaným žákům nabízet obohacující učivo a zvláštní hodiny - v rámci rozvrhu, aby jim počet hodin ve škole nenarůstal.

Nadace bude po 3 roky financovat projekt v naší škole.

Důvěra, kterou v naši školu nadační fond vkládá, je oceněním práce našich učitelů. Stáváme se tak třetí partnerskou školu v České republice.

Vážení rodiče, děkuji Vám mnohokrát za dosavadní spolupráci a věřím, že i Vás tato zpráva o úspěchu naší školy potěší.

Mějte se hezky a přeju Vám hlavně zdraví.

Jana Smetanová

https://www.qiido.cz/Centra aktivit v 2.B
Kouzelné odpoledne s Harry Potterem

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa