​V tomto školním roce se také konal sběr starého papíru. Tato akce se během školního roku opakovala 3x. 

My jsme prostě jedničky a dokázali jsme být i potřetí na 1. místě. 

Umíme táhnout za jeden provaz. Třída opět ukázala všem svou spolupráci a soutěživost, a tak  dodala opět škole více než 25 kg starého papíru za jednoho žáka. Jsou i takové třídy, které mají 0 kg na žáka. 

Děkuji všem žákům a rodičům za shromažďování i dodání starého papíru a spolupráci.