Třídy a události

Jarní den otevřených dveří 29. 3. 2023

​Vážení rodiče a přátelé naší školy,

dovoluji si Vás pozvat na jarní den otevřených dveří, který pořádáme ve středu 29. března. V 8.00h a v 9.00h můžete navštívit ukázkové hodiny ve všech třídách. Od 15.00h do 17.30h zveme návštěvníky na jarní výtvarné dílny a na prodejní jarmark. Občerstvení bude zajištěno.

Těším se s Vámi na viděnou.

                                           Jana Smetanová

Office Arena 2023
3. A - První pomoc

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz