Třídy a události

Doučování žáků z programu EU

Od ledna 2022 do června 2022 pokračuje naše škola v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.  Doučování provádějí vyučující naší školy podle potřeb žáků a probíhá 20 doučovacích kurzů. Žáci byli vybráni svými učiteli a doučování  reaguje na aktuální potřeby dětí. Cílem doučování je pomoc všem dětem zvládnout učivo a snižovat riziko školního neúspěchu. 

                                                                                          Jana Smetanová​

Školní kolo dějepisné olympiády
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa