Distanční výuka do 22. ledna

​Vážení rodiče, milí žáci,

do 22. ledna mohou být ve škole přítomni pouze žáci 1. a 2. tříd a ostatní pokračují v distanční výuce. V případě potřeby je možné domluvit si individuální konzultace s učiteli ve škole - vždy učitel + žák + popř. zákonný zástupce. Vyučující kontaktujte prosím přes elektronickou žákovskou knížku.  Pokud mají homeoffice, nejsou ve škole přítomni a nedovoláte se jim na čísla uvedená v kontaktech na webu školy.

Přeji Vám pevné nervy a dobré zdraví. 

                                Jana Smetanová

Den Tří králů
Konečně přišla zima! V 5. D se radujeme a pořádáme...