Třídy a události

Den otevřených dveří

​Vážení rodiče, prarodiče a zájemci o naši školu, 

dovoluji si Vás pozvat na Den otevřených dveří, který pořádáme ve středu 30. března. V 8.00h a v 9.00h  můžete navštívit ve všech třídách ukázkové hodiny. Objednávat se nemusíte, ale prosím o dochvilnost, aby výuka nebyla narušována pozdními příchody. Od 15.00h do 17.30h zveme naše žáky i předškoláčky s rodiči nebo prarodiči na výtvarné dílny a jarní jarmark. Občerstvení bude zajištěno a těším se na milé jarní  setkání. 

                                                                            Jana Smetanová

Návštěva divadla 2.B, 2.D, 2.A
Pohádková zima

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa