Zakončení pololetí - 4.E

V úterý 29. 1. 2019 jsme se vypravili (jako už tradičně ke konci pololetí) do kina na filmové představení "Čertí brko". Atmosféra byla pohodová i díky zakoupenému popcornu a dalších dobrot. Pohádka se nám velmi líbila. Zpestřením byly nutrie, které jsme mohli vidět cestou a které se nás vůbec nebály. Den bez učení jsme si užili!

Program se školní psycholožkou a teplákový den ve 4. E

Ve středu 16. 1. 2019 jsme měli v naší třídě opět program se školní psycholožkou. Nejdříve si děti zahrály hru "Lidské bingo", při které zjistily nové informace o svých spolužácích. Následovala "Tichá pošta jinak". Při obou aktivitách děti musely dodržovat určitá pravidla a vzájemně spolupracovat. Atmosféra byla uvolněná, také proto, že jsme m...
Celý článek

Mezitřídní projektový den

​ V pátek 11. 1. 2019 proběhl ve třídách 4. B a 4. E mezitřídní projektový den na téma ČR se zaměřením na gastronomii. V povánoční době si děti nejdříve zkusily pohádkový kvíz. A potom si již ověřily své znalosti o české kuchyni. Kvíz byl velmi poučný a děti se dozvěděly i něco nového o českých jídlech. Poté obě třídy připravily pro sebe navzájem p...
Celý článek

Vánoční posezení ve 4. E

21. prosince jsme měli ve třídě 4. E vánoční posezení. Za doprovodu klavíru (paní učitelka M. Trunečková) jsme si zazpívali koledy, některé děti zahrály na hudební nástroje. Celý den děti mlsaly výborné cukroví, které poslaly maminky, za což jim velmi děkuji. Někteří si vyrobili vánoční svícen z jablka nebo z pomeranče. Nak...
Celý článek

Mikuláš a čert ve 4. E

5. prosince do naší třídy také zavítali Mikuláš, anděl a čerti. Pokárali hříšníky, kteří slíbili, že se polepší. Museli též zazpívat mikulášskou písničku. Nakonec všechny děti dostaly od andělů nějakou tu dobrotu. Celý den se nesl v čertovském duchu. Při matematice děti počítaly čertovské příklady, při českém jazyku pracovaly s textem. Při čer...
Celý článek

Suit Up Day ve 4. E

​ Ve čtvrtek 22. 11. 2018 se naše škola zapojila do projektu „Hrdá škola". I v naší třídě jsme měli Suit Up Day – tedy děti i paní učitelka a asistentka přišly ve společenském. Připomenuli jsme si základní pravidla slušného chování, podívali jsme se na 2 díly z pořadu Mistr E (ČT Déčko). Nakonec si děti zkusily vypracovat pracovní list. Dětem to mo...
Celý článek

Učíme se pracovat v týmu

​Ve středu 14. 11. 2018 proběhl ve třídě 4. E program se školní psycholožkou. Děti se vylosováním rozdělily do skupin. Dostaly k dispozici balíček špejlí, izolepu a nůžky. Úkolem bylo společně postavit v určitém čase co největší věž, přičemž mohly používat jen jednu ruku. Práce byla pro děti velmi zajímavá a poučná. Musely vzájemně komuni...
Celý článek