Zájmové kroužky 2021/2022

Kroužky - šk. rok 2021 / 2022
           
Po 14:00 - 15:30        
Badatelský klub    
Kroužky - šk. rok 2021 / 2022
           
Po 14:00 - 15:30        
Badatelský klub        
         
Východní Čechy        
Út 13:00 - 13:45 13:45 - 15:00 15:00 - 16:00 15:00 - 16:00 15:30 - 16:15
Papíroví modeláři Keramika Divadlo a dramatická výchova Hip hop a street dance Hravá logopedie
         
Alfa p. Kadlečková Východní Čechy Východní Čechy Nováková K.
St 13:00 - 13:45 13:45 - 15:00 15:00 - 15:45    
Programování Keramika Veselé tvoření    
         
Alfa Kadlečková K. Alfa    
Čt 14:00 - 15:30 15:30 - 16:15      
Vaření Sportovní kroužek      
         
Externí lektorka p. Kvasničková      
13:00 - 14:00        
Mladý elektrikář        
         
Východní Čechy        
 
         
Východní Čechy        
Út 13:00 - 13:45 13:45 - 15:00 15:00 - 16:00 15:00 - 16:00 15:30 - 16:15
Papíroví modeláři Keramika Divadlo a dramatická výchova Hip hop a street dance Hravá logopedie
         
Alfa p. Kadlečková Východní Čechy Východní Čechy Nováková K.
St 13:00 - 13:45 13:45 - 15:00 15:00 - 15:45    
Programování Keramika Veselé tvoření    
         
Alfa Kadlečková K. Alfa    
Čt 14:00 - 15:30 15:30 - 16:15      
Vaření Sportovní kroužek      
         
Externí lektorka p. Kvasničková      
13:00 - 14:00        
Mladý elektrikář        
         
Východní Čechy        

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa