Přihlášení předškoláků k zápisu

Vážení rodiče,

u zápisu předložte prosím rodný list dítěte a Váš občanský průkaz. Pokud v něm nemáte zapsané trvalé bydliště, prosím o doložení výpisu z informačního systému evidence obyvatel. Pokud má dítě jiné trvalé bydliště než rodiče, prosím o doložení skutečného bydliště dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku si prosím vytiskněte a vyplňte. Podepsané formuláře od Vás převezmeme u zápisu. Žádost i dotazník můžete vyplnit i ve škole při zápise. Vygenerované registrační číslo bude zveřejněno v seznamu žáků přijatých do 1. ročníku. 

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, k zápisu s dítětem nechoďte.

Přijďte ve dnech zápisu odklad vyřídit do ředitelny – v jiném termínu nemůže být žádost přijata. 

Vytiskněte a vyplňte si prosím Žádost o odklad povinné školní docházky. K ní doložíte dvě doporučení. První z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a druhé doporučení od dětského lékaře. Pokud doporučení v době zápisu nebudete ještě mít, vyzvu Vás k doplnění žádosti. 

Pokud si formuláře vyplníte předem, budete mít více času na sdílení zážitků s Vaším dítětem v průběhu zápisu. Děti si můžete fotit i natáčet na kameru. Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd jsou zveřejněna na www.zsprodlouzenapce.cz v sekci Škola.

Pro elektronické objednání k termínu klikněte zde.

Těším se s Vámi a s Vašimi dětmi na viděnou.

Jana Smetanová