Seznam registračních čísel dětí přijatých do 1. třídy

​Vážení rodiče,

všechny děti, které byly přihlášeny do 1. třídy od 1. září 2021, jsou přijaty. 

Registrační čísla jsou zveřejněna na:  https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/86-seznam-prijatych-zaku v sekci dokumenty.

Těším se na Vaše děti i na spolupráci s Vámi a jsem velice ráda, že jste si vybrali naši školu.

                                                                    Jana Smetanová


6. A zase spolu...
V 3.A byl slet čarodějnic