Aktuality

​Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 rozhodla podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §46 a §165 odst. 2, písm. e o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. Přijati jsou žáci s níže uvedenými registračními čísly.

Mgr. Bc. Jana Smetanová

ředitelka školy


6799177728

2593720328

6039273984

8383569921

4519562244

3218416656

6948444672

9537530883

3686804992

5745825792

5311210368

9443568904

1121756166

3506380812

6779699521

7814774272

6047613448

8741943296

6265208832

1184447808

798952089

9417993216

4052504576

4827256832

8866094336

5923920384

4080262656

455155124

8070608916

9067438084

2985679368

8675897088

7124474886

6860558083

5457932544

2241392384

1881166084

3479899264

3987153928

405214668

8439506704

2782332928

2012808096

8103227904

9097847552

9752158848

3447884544

2321147504

4266172168

3998333448

6822428416

6674726528

3492551936

9047658496

6702126336

5751772161

9980346245

5189698304

3855036352

7081867776

9011533056

3257887232

345834291

7441510656

9791662089

578868710

933752147

1842492544

9456625152

5252677504

640664704

7913429769

383155968

3298280967

501785753

3019249927

6001682432

272383308

6456618752

5241046016

6136513024

4.C na dopravním hřišti
Travelling round the world: E-twinningový projekt ...

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa