Aktuality

Ředitelské volno

​Vážení rodiče,

na základě dohody ředitelů pardubických škol vyhlašuji ředitelské volno na pátek 18. listopadu. Další ředitelské volno bude z organizačních důvodů vyhlášeno na pátek 17. 2. 2023.  V listopadu - v den ředitelského volna - bude celá škola uzavřená z důvodu šetření energiemi a nebude fungovat ani školní družina. Informace k únorovému ředitelskému volnu pošlu v novém roce, podle finanční situace školy. O ředitelském volnu před Vánocemi z důvodu úspor energií budou jednat ředitelé škol v Pardubicích ve středu 19. října. Informaci bych včas poslala. 

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení a přeji Vám hezký den. 

                                                                        Jana Smetanová

Třídnická hodina v 8.B - Lidé odvedle = neobvyklý ...
Září v 5. B

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz