Otevření školy pro 9. ročník od 11. 5. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 11. května otevíráme školu pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky.

Vyučovat budeme pouze český jazyk a matematiku, a to v rozsahu 2 – 4 hodiny třikrát týdně podle počtu přihlášených žáků. Skupiny nesmějí být větší než 15 žáků a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy budou chodit žáci v roušce, podle pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, v šatně musejí mít čisté přezůvky. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se nepotkávali se žáky z jiných skupin. Pokud by některý žáknařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen. Stravování nebude do 25. května zajištěno. V pondělí 11. května odevzdají žáci čestné prohlášení, že jsou zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou. Nástup do školyje dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven. Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1 - 7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  • 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  • 2.Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  • 3.Porucha imunitního systému, např.
  • a)při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • b)při protinádorové léčbě,
  • c)po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  • 4.Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  • 5.Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • 6.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • 7.Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák

—písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

—písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

—Formuláře jsou ke stažení na webu školy od soboty 2. května.

Žáci, kteří mají zájem o přípravu na přijímací zkoušky, se musejí přihlásit do 5. května do 23.00h přes formulář v Teams na odkaze odeslaném přes EŽK.

Čestné prohlášení je ke stažení v dokumentech 

https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/39-cestne-prohlaseni-koronavir

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám hezké jarní dny.

Jana Smetanová

Vzkaz od 5. B
V 5.A se konal virtuální slet čarodějnic