Organizace přípravy žáků 9. tříd na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020


Z nařízení ministerstva školství od 11. května znovu otevíráme školu pro přihlášené žáky 9. tříd. Při výuce musíme dodržet přísné hygienické předpisy, abychom především ochránili zdraví našich žáků i pracovníků školy podle pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Proto jsme museli pro návrat žáků do školy přijmout tato pravidla:

Při nástupu do školy 11. května odevzdá žák paní učitelce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků koronavirového onemocnění. Dokument si rodiče stáhnou na webu školy:

https://www.zsprodlouzenapce.cz/dokumentace/dokumenty/39-cestne-prohlaseni-koronavir

V případě potřeby je tiskopis k dispozici v obálce na hlavním vchodu do školy.

V prostoru před školou budou žáci udržovat mezi sebou rozestupy. Prosíme také o dodržování času při ranním nástupu do školy podle rozpisu, protože není možné, aby se tvořily před školou větší skupiny osob.

Při každém nástupu do školy musí mít všichni žáci 2 čisté roušky a igelitový sáček na jejich odkládání. Žáci nebudou mít volný pohyb po škole a dospělé osoby budou mít vstup do školy z nařízení ministerstva školství zakázán.

Pokud by žáci nedodržovali opatření nastavená podle metodiky MŠMT, které v této výjimečné situaci škola musí vyžadovat, museli by být z výuky vyloučeni. Jinak by mohlo dojít k ohrožení zdraví ostatních žáků ve škole a pracovníků školy.

Žáci použijí vchod do šaten 2.stupně. Vchod bude označen číslicí 4 a na vchodu bude vyvěšen čas nástupu tříd do školy i čas jejich odchodu.

Do školy budou žáci vstupovat ve skupině, do které jsou zařazeni, a přebírat si je bude paní učitelka. Ta bude mít v ruce dezinfekci. Jakmile žáci vyjdou ze šatny, vydezinfikuje jim ruce a společně jdou do učebny.

Pokud by žák nebyl u školy včas a vyučující si ho nemohl převzít, do třídy už nebude moci nastoupit.

Škola povede evidenci docházky přihlášených žáků na výuku. Pokud by se žák do školy nedostavil, musí jeho nepřítomnost do 3 kalendářních dnů omluvit jeho zákonný zástupce.

Organizace vyučování:

Výuka bude probíhat v pondělí, středu a pátek podle rozpisu, který obdrželi žáci a rodiče přes EŽK ve středu 6. května.

Na WC chodí žáci pouze se souhlasem paní učitelky- jednotlivě. Paní učitelka hlídá jejich návrat do třídy - na WC se žáci nemají shlukovat.

Děkuji vám mnohokrát za pochopení a spolupráci. Pokud budete mít další dotazy, kontaktuje buď pana zástupce Paříka na parikv@zsprodlouzena.cz , nebo mě na mailové adrese smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Mgr. Bc. Jana Smetanová, ředitelka školy

Termíny přijímacích zkoušek
Reklama na hrdiny z našich domácích knížek