Aktuality

Rozvrhy a třídnické hodiny

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás upozornit, že na webu školy jsou již nahrané rozvrhy pro nový školní rok : https://www.zsprodlouzenapce.cz/rozvrh.pdf. Součástí rozvrhů jsou i třídnické hodiny, o kterých jsem Vás již několikrát informovala. Buďte prosím tak velice laskavi a podpořte účast svého dítěte na třídnických hodinách, aby se mohlo zapojovat do vytváření pozitivních vazeb mezi dětmi i mezi třídou a jejich paní třídní učitelkou nebo panem třídním učitelem. Pro nový školní rok je také zveřejněna nabídka zájmových kroužků, které budou probíhat ve škole: https://www.zsprodlouzenapce.cz/skola/zajmove-krouzky-2020-2021. I o nich jsem Vás již informovala, abyste mohli naplánovat odpolední činnost svých dětí. Přeji Vám všem krásnou dovolenou, děkuji Vám za dosavadní spolupráci a těším se na další v novém školním roce.
Jana Smetanová

Rozloučení se školním rokem - 5. E
2.AB od učení až po stavebnici

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa