Přihlášky RVHV

Vážení rodiče,

do prvních tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy vybíráme děti už v mateřských školách. Paní sbormistryně a paní učitelky ze ZUŠ Lonkova ul. navštíví níže uvedené mateřské školy v lednu a v únoru, a pokud Vaše dítě do hudební třídy vyberou, dostanete přihlášku. Zda ji využijete, bude záležet na Vašem rozhodnutí. Naše hudební třídy mají více než třicetiletou tradici a pěvecké sbory jsou velice úspěšné na soutěžích i festivalech.  Nechceme z dětí vychovávat umělce, ale vštěpujeme jim lásku k hudbě, učíme je smysluplně využívat volný čas a rozvíjíme jejich vztah ke kultuře.

Přezkoušení dětí provádějí i paní sbormistryně ve škole. Schůzku je možné dohodnout na telefonním čísle 604 356 933.

Těším se na případnou spolupráci a přeji Vám hodně radosti z Vašich dětí.

                                                         

                                                                                          Jana Smetanová

MŠ Pardubice, K Polabinám 626

MŠ Koníček Pardubice, Bulharská 119

MŠ Kytička Pardubice, Gebauerova 1691

MŠ Pardubice, Pospíšilovo nám. 1692

MŠ Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601

MŠ Pardubice, Wintrova II 579

MŠ Pardubice-Polabiny, Mladých 158

MŠ Pastelka Pardubice, Rosická 157

MŠ Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284

MŠ Pardubice-Polabiny, Odborářů 345

MŠ Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448

MŠ Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

MŠ Korálek Pardubice, Rumunská 90

MŠ Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991

MŠ Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653

MŠ Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8

MŠ Černá za Bory, odloučené pracoviště ZŠ Kyjevská

MŠ Pardubice, Benešovo nám. 2115+odloučené pracoviště Češkova

MČ Kamarád Pardubice, Teplého 2100

MŠ Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521

MČ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992

MŠ Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, K Dubině 693

MŠ Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160

MŠ Pardubice-Ohrazenice, Školská 225

MŠ Ohrazenice, Arbesova 158+odloučené pracoviště ZŠ Ohrazenice, trnovská 159

MŠ Staré Hradiště

MŠ Starý Mateřov

Vstup neumožněn do MŠ Pardubice, Na Třísle 70 a MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961