Přihlášky RVHV

Vážení rodiče,

do prvních tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy vybíráme děti už v mateřských školách. Paní sbormistryně a paní učitelky ze ZUŠ Lonkova ul. navštíví níže uvedené mateřské školy v lednu a v únoru, a pokud Vaše dítě do hudební třídy vyberou, dostanete přihlášku. Zda ji využijete, bude záležet na Vašem rozhodnutí. Naše hudební třídy mají více než třicetiletou tradici a pěvecké sbory jsou velice úspěšné na soutěžích i festivalech.  Nechceme z dětí vychovávat umělce, ale vštěpujeme jim lásku k hudbě, učíme je smysluplně využívat volný čas a rozvíjíme jejich vztah ke kultuře.

Přezkoušení dětí provádějí i paní sbormistryně ve škole. Schůzku je možné dohodnout na telefonním čísle 604 356 933.

Hudební třída je výbornou volbou pro Vaše hudebně nadané dítě. Podle provedených studií má veliký vliv na pozitivní vývoj dětí: https://www.predskolnivek.cz/hra-na-hudebni-nastroj-vyznamne-ovlivnuje-inteligenci-deti-prokazuji-studie/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR38qstT6tfE0Uy4dxs4zPg3rAbYv5kK65iVsaaSe71Y2QCIgWbtCV1bnp4

Těším se na případnou spolupráci a podrobnější informace Vám ráda podám telefonicky nebo e-mailem na smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz.

 

                                                         

                                                                                          Jana Smetanová

MŠ Pardubice, K Polabinám 626

MŠ Koníček Pardubice, Bulharská 119

MŠ Kytička Pardubice, Gebauerova 1691

MŠ Pardubice, Pospíšilovo nám. 1692

MŠ Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601

MŠ Pardubice, Wintrova II 579

MŠ Pardubice-Polabiny, Mladých 158

MŠ Pastelka Pardubice, Rosická 157

MŠ Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284

MŠ Pardubice-Polabiny, Odborářů 345

MŠ Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448

MŠ Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

MŠ Korálek Pardubice, Rumunská 90

MŠ Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991

MŠ Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653

MŠ Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8

MŠ Černá za Bory, odloučené pracoviště ZŠ Kyjevská

MŠ Pardubice, Benešovo nám. 2115+odloučené pracoviště Češkova

MČ Kamarád Pardubice, Teplého 2100

MŠ Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521

MČ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992

MŠ Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, K Dubině 693

MŠ Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160

MŠ Pardubice-Ohrazenice, Školská 225

MŠ Ohrazenice, Arbesova 158+odloučené pracoviště ZŠ Ohrazenice, trnovská 159

MŠ Staré Hradiště

MŠ Starý Mateřov

Vstup neumožněn do MŠ Pardubice, Na Třísle 70 a MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961