ZŠ Polabiny

VÝSLEDKY SBĚROVÉHO TÝDNE V MĚSÍCI ČERVNU 2018

  • PDF

V posledním červnovém týdnu uspořádala naše škola třetí sběrový týden v tomto školním roce. Děti a jejich rodiče se opět velmi snažili a celkem naplnili kontejner 4 tunami starého papíru.

Z důvodu spravedlivějšího hodnocení tříd jsme celkové výsledky třídy vydělili počtem žáků, aby nebyly zvýhodněny ty třídy, které mají velký počet dětí ve třídě.

O organizaci sběru se starali žáci 7. B.

Děkujeme všem za aktivní účast v soutěži.

Obdržené peníze za sběr předáme do účetnictví Spolku přátel školy a využijeme je pro potřeby dětí naší školy.    

Výsledková tabulka:

třída počet žáků počet kg průměr na žáka (kg) pořadí
7. B 18 550,5 30,58 1
1. A 25 483 19,32 2
2. C 18 258 14,33 3
3. E 19 182 9,58 4
4. A 22 207 9,41 5
5. B 22 173 7,86 6
3. A 30 223 7,43 7
3. C 19 140 7,37 8
6. A 19 140 7,37 9
2. B 30 202 6,73 10
3. B 24 150 6,25 11
5. C 17 104 6,12 12
5. D 22 125 5,68 13
4. C 24 135 5,63 14
7. C 18 80 4,44 15
1. B 28 123,6 4,41 16
6. C 21 91 4,33 17
2. A 24 103 4,29 18
1. C 19 78,5 4,13 19
5. A 21 85 4,05 20
8. C 25 100 4,00 21
3. D 21 74 3,52 22
1. D 20 65 3,25 23
9. C 19 55,5 2,92 24
4. B 28 69 2,46 25
7. A 24 44 1,83 26
9. A 19 20,2 1,06 27
6. B 20 7 0,35 28
2. D 18 0 0,00 29
8. B 22 0 0,00 30
9. B 14 0 0,00 31
         
  CELKEM   4068,3 kg